Interviews & Articles

නිසි  කාර්යය පටිපාටියේ අයිතිය: අත්අඩංගුවට පත් ඔබ සුරකින ඇසට නොපෙනෙන රන් දම්වැල
||
නීතිඥ සුපුන් ජයවර්ධන සැකකරුවෙක් ලෙස අත්අඩංගුවට පත් වූ ඕනෑම පුද්ගලයෙකුට: නිර්දෝෂී තැනැත්තෙකු ලෙස සැලකිලි ලැබීමටත්: හැකි ඉක්මනින් අධිකරණයට ඉදිරිපත් වීමටත් : සාධාරණ නඩු විභාගයක දී නිදහසට කරුණු ඉදිරිපත් කිරීමටත්: අයිතිය පවතී.   මෙකී සියලූ ම අයිතිවාසිකම් අවහිරයකින් හෝ ප්‍රමාදයකින් තොරව හිමි...
continue reading
ශ්‍රී ලංකාවේ නීති සම්පාදනය: වසා දැමිය යුතු  අතුරු මාවත්
||
රටක ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව සැලකෙන්නේ එරට උත්තරීතර ම නීතිය වශයෙනි. මින් අදහස් වන්නේ රටෙහි කිසිම නීතියක් ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාමය රාමුව උල්ලංඝනය  නොකළ යුතු බවයි. ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව හා අනුකූල නොවන නීති සකස් වීමට ඉඩකඩ පැවතීම ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ උත්තරීතරත්වය පරිහානියට ලක් වීමටත්  , එහි...
continue reading
Impact of COVID-19 Response on Unemployment in Sri Lanka
||
Goal number eight of the Sustainable Development Goals is set out as “Decent work and economic growth.” This goal recognizes that economic growth is not just an end, but also a means in itself of generating jobs – productive and...
continue reading
Due Process during COVID-19 in Sri Lanka
||
On 11 March 2020, the novel coronavirus (COVID-19) was declared a pandemic by the World Health Organization (WHO). In Sri Lanka, the first diagnosis of COVID-19 was reported on 27 January 2020. Indication of the spread of the virus was visible...
continue reading
The case for State supported maternity leave benefits in Sri Lanka
||
Taken from - DailyMirror In Sri Lanka, employers are required to bear the full cost of providing maternity leave benefits (MLBs) to their employees for 12 weeks. When the funding cost of this socially important benefit is shifted exclusively to...
continue reading
අපේ දරුවන් සහ රටේ නීතිය?
||
නීතීඥ සුපුන් ජයවර්ධන රටක නීතිය ප්‍රධාන ගුණාංග දෙකකින් සමන්විත විය යුතු ය. ඒවා නම්: නීතිය යාවත් කාලීන කර අනෙකුත් නීති හා නොගැටෙන පරිදි කෙටුම්පත් කිරීම: සහ එසේ කෙටුම්පත් කරන ලද නීති ක්‍රියාත්මක කිරීමට මනා ලෙස සංවිධානය වූ ආයතන පද්ධතියක් පැවතීමයි....
continue reading
ශී‍්‍ර ලංකාවේ රැකියා ගිවිසුම් සහ ෆොර්ස් මජූරා ප‍්‍රතිපාදනය
||
නීතීඥ සුපුන් ජයවර්ධන අප අත්සන් කරන ගිවිසුම්වල ඇති දේව ක්‍රියා  ‘ෆෝර්ස් මජූරා’ ප්‍රතිපාධනය වැදගත් වන්නේ ඇයි? පශ්චාත් කොවිඩ්-19 යුගය උදෙසා කෙරෙන  පැහැදිලි කිරීමක්. කොවිඩ්-19 රෝගය වසංගත තත්වයක්  බවට ලෝක  සෞඛ්‍යය සංවිධානය නම් කිරීමත් සමඟ අභ්‍යන්තර හා බාහිර වශයෙන් ගමනාගමන සීමාවන්...
continue reading
ශ්‍රී ලංකාවේ මැතිවරණ නීතිය: ආබාධිත ජනතාව ඡන්දය භාවිතා කිරීමට සැබවින්ම දිරිමත් කරන්නක් ද?
||
නීතීඥ සුපුන් ජයවර්ධන ශ්‍රී ලංකාවේ මැතිවරණ නීතිය : ආබාධිත ජනතාව ඡන්දය භාවිතා කිරීමට සැබවින්ම දිරිමත් කරන්නක් ද?, අසල්වැසි ඉන්දියාව සමඟ කෙරෙන සසඳා බැලීමක්. පහත උපකල්පිත  සිදුවීම දෙස මොහොතක්  බලන්න. උපතින් ම දෘශ්‍යාබාධිත පුද්ගලයෙකුවන සුරංග එළඹෙන පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයේ දී තමා වෙනුවෙන්...
continue reading
Presidential pardons in Sri Lanka: An Unchecked Executive Power?
||
By Ahalya Lelwala On 26 March 2020, President Gotabaya Rajapaksa granted a presidential pardon to former Lance Corporal Sunil Ratnayake, a prisoner on death row for the murder of eight persons in Mirusuvil in 2000. Ratnayake was sentenced to death...
continue reading
Preserving an ‘empty marriage’ through the archaic system of divorce
||
By Sierra Amarasiri In 2018, the Supreme Court of Sri Lanka delivered a landmark judgement on divorce law in Guneshi Mallika Gomes [nee Gunawardena] v. Jammagalage Ravindra Ratnasiri Gomes.[1] It acknowledged that the grounds for divorce under section 19 of...
continue reading